Xiao ao jiang hu zhi dong fang bu bai
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:31:00
A teï se vydali
až k Èernému útesu.

1:31:04
Zase chcete zasahovat
do našich vìcí?

1:31:07
Nejsi naplnìn studem
za èiny pøedkù?

1:31:11
Spojil ses s tuláky
a chtìl znièit nᚠlid. Blázne!

1:31:15
A teï mluvíš o hanbì?
1:31:18
Mít vládu lidé z pevniny,
mùj lid by zmizel v dìjinách.

1:31:22
Tak už dost.
Nastal èas splatit dluhy.

1:31:26
Než zaèneme, chci vìdìt...
Tos ty, s níž jsem sdílel lože?

1:31:33
- Bratøe Lingu, tys byl...
- Spal jsi s mužem?

1:31:39
Vyspali se spolu!
1:31:53
Ve svìtì plném útrap
se lidé perou a vraždí.

1:31:59
A my stárneme a stárneme
a klid nacházím ve vínì.

1:32:03
Jen ve džbánku je útìcha.
1:32:20
Posvátný svitek je pouhý šprým?
Brzy se staneš minulostí.

1:32:25
Bratøe, jak jsi s ním mohl spát?
1:32:29
Netrap se, dnes se to napraví.
1:32:32
Pane Lingu, to je jen moje vìc.
Proè jdeš s nimi proti mnì?

1:32:37
- Pomstít se musím. Za své bratry.
- Já je ale nezabil.

1:32:43
Tys mì snad vidìl?
1:32:45
Já tì vidìla na vlastní oèi.
Nesnaž se zapírat, zrùdo.

1:32:49
- Jsi usvìdèený vrah!
- Za to zaplatíš životem!


náhled.
hledat.