Letzte Mann, Der
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:41
Se zøetelem k vaší dlouhé službì,
budete propuštìn domù...

:18:47
Našli jsme pro vás, jako nejstaršího
zamìstnance, jinou odpovídající pozici.

:19:17
Dnešním dnem pøevezmete
své povinnosti.


náhled.
hledat.