It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
Svaki muškarac to radi
na svoj naèin.

:27:03
Poznavao sam jednoga koji je
nosio šešir dok se skroz ne skine.

:27:09
Godinama kasnije, njegova tajna
je otkrivena. Nosio je periku.

:27:14
Ja imam svoj metod.
:27:16
Ako si primetila, prvo skinem kaput.
Zatim kravatu, pa košulju.

:27:21
Prema Hojlu, sledeæe bi trebalo
da budu pantalone.

:27:25
Tu se ja razlikujem.
:27:27
Ja sledeæe skinem cipele.
:27:29
Prvo desnu. Zatim levu.
:27:33
Posle toga, svako za sebe.
:27:59
Jesi li još tu, derište?
:28:03
Nemoj da budeš bebica.
:28:07
Dobar odmor æe ti prijati.
:28:10
Osim toga, nemaš zašto da brineš.
:28:12
Jerihonske zidine æe te zaštititi
od velikog zlog vuka.

:28:30
"Ko se boji velikog zlog
vuka, velikog zlog vuka?

:28:33
"Velikog zlog vuka?
:28:35
"Ona se boji velikog zlog vuka."
:28:43
Možete li da ugasite svetlo?
:28:45
Nema problema.

prev.
next.