It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:40:04
Mislio sam da ste se izgubili.
:40:06
Ovo je poslednji sastanak...
:40:08
Da? - Telegram za vas.
:40:09
- Donesi.
- Još jedan od Pitera Vorna.

:40:12
Vorn? Baci ga u korpu za otpatke.
Saèekaj. Šta piše?

:40:18
"Imam prièu. Stop. Postaje
sve vrelija. Stop.

:40:21
"A ti?"
:40:24
Na naš raèun? - Da.
:40:26
- Ako primiš još jedan, otpuštena si.
- Da, gospodine.

:40:29
To mi je dalo ideju šta
sa vama da radim.

:40:31
Hoæu akciju, Lovingtone, akciju.
:40:33
- Ne možemo da uradimo ono što je
nemoguæe. - Nije nemoguæe.

:40:36
Ona je negde izmeðu Njujorka
i Majamija. Naðite je.

:40:39
- Angažovao sam još ljudi,
na celom putu. - To nije dovoljno.

:40:42
Neka uðu Klark i Braun.
:40:43
- Jeste li sigurni da nije sa
Kingom Vestlijem? - Nije.

:40:45
Pratimo ga 24 sata dnevno.
:40:48
Ne može ni da telefonira
a da mi to ne znamo.

:40:51
Brinem se. Možda joj se
nešto desilo.

:40:54
Ne verujem.
:40:55
Braune, ugovori radio prenos.
:40:57
Od obale do obale.
Ponudi nagradu od

:41:00
10.000 dolara za informaciju o
tome gde se ona nalazi.

:41:02
Klark, pošalji prièu svim novinama.
:41:05
Neke novine van grada
nemaju njenu sliku.

:41:08
Pošalji im ovo. Želim da prièa
odmah bude objavljena.

:41:11
Sada æemo imati malo akcije!
:41:13
JOŠ UVEK NIJE NAÐENA ÆERKA
BANKARA, NAGRADA 10.000 DOLARA

:41:47
Bravo.
:41:49
Znate li onu o èoveku
koji leti na trapezu?

:41:54
Da.

prev.
next.