It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:56:23
O èemu razmišljaš?
:56:27
Sluèajno razmišljam o tebi.
:56:31
- Stvarno?
- Da.

:56:34
Pitao sam se zašto se od takvih
devojaka poput tebe zavrti u glavi.

:57:10
Šta si rekao da treba da radimo?
:57:12
Da stopiramo.
:57:16
Pokazao si mi kako se hoda.
:57:20
Kada dolazi na red stopiranje?
:57:21
Još je rano. Nema automobila.
:57:26
Ako je tebi svejedno,
:57:29
sešæu ovde i saèekaæu da doðu.
:57:43
Imaš li èaèkalicu?
:57:44
- Šta je bilo?
- Imam seno u zubima.

:57:47
Nemam èaèkalicu. Evo,
imam perorez.

:57:51
Budi mirna.
:57:52
- Pažljivo.
- U redu. Gde je?

:57:56
U redu, budi mirna.
:57:59
Eto. Gotovo.

prev.
next.