It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:04:12
Hej! Saèekaj!
1:04:15
Moj kofer je kod tebe.
1:04:38
Šta se desilo? Zabrinula sam se.
1:04:40
- Ulazi.
- Pogledaj se. Dobio si posekotinu.

1:04:43
Pa, šta se desilo?
1:04:45
Drumski razbojnik. Poveze ljude i
pobegne sa njihovim stvarima.

1:04:48
Odakle ti auto?
1:04:49
Dobio je masnicu na oku zbog toga
i vezao sam ga za drvo.

1:05:23
Sigurno nema još
mnogo benzina u autu.

1:05:26
Moramo nekako da se snaðemo.
1:05:30
Izvadi sve što ima u džepu tog kaputa.
1:05:33
To æe biti dovoljno za 40 litara.

prev.
next.