It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:07:03
Ako se ona vrati ja se
neæu mešati u vaš brak.

1:07:08
ENDRJUZ POVLAÈI PROTEST
1:07:09
BOGATAŠ I PILOT
IZGLADILI NESPORAZUM

1:07:16
- U redu?
- Da, to je sasvim u redu.

1:07:18
U redu.
1:07:20
Nadam se da æete vi i vaša žena
provesti prijatnu nedelju sa nama.

1:07:22
Ja takoðe. Hvala. Laku noæ.
1:07:25
Laku noæ.
1:07:28
- U redu, derle.
- Jesi li imao sreæe?

1:07:30
Da. Konaèno se složio da nam
iznajmi baraku.

1:07:33
Šta je sa novcem?
1:07:34
Odgovorio sam ga od toga.
Misli da ostajemo nedelju dana.

1:07:38
- Moram da smislim nešto do jutra.
- Sjajno.

1:07:40
Stvarno? Drago mi što tako misliš,
jer ja mislim da je glupo.

1:07:45
Rekao sam ti da nema smisla da ostanemo ovde.
Možemo da stignemo u Njujork za tri sata.

1:07:54
Mislio sam da žuriš da se vratiš.
1:08:01
Kako bih ušla u tri ujutru?
1:08:05
Svi bi spavali.
1:08:12
Dobro, baraka broj 6.
1:08:40
Ponovo veruješ ljudima.
Koliko puta sam ti rekla...

1:08:44
Ali, izgledao je kao fini,
pošten mlad èovek.

1:08:54
Došli smo do kraja.

prev.
next.