It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:37:08
On te voli, Eli. Tako mi je rekao.
1:37:13
Ne želiš ti da se udaš za
šmokljana kakav je Vestli.

1:37:16
Daæu mu æup zlata.
1:37:23
A ti možeš da usreæiš starog èoveka.
1:37:26
Ne želiš da toliko pogrešiš.
1:37:28
Ako se predomisliš, kola
te èekaju na izlazu.

1:37:42
Okupili smo se na
ovom svetom mestu

1:37:45
da udružimo ovog
muškarca i ovu ženu

1:37:49
u sveti brak. Ako neko ima dokaz
zašto ovo dvoje ne može

1:37:54
da se venèa, neka kaže sada,
ili neka zauvek æuti.

1:38:00
King, da li ti uzimaš ovu ženu
za suprugu sve dok budete živi?

1:38:06
Da.
1:38:08
Elen, da li ti uzimaš ovog
èoveka za supruga...

1:38:12
sve dok budete živi?
1:38:17
Elen!
1:38:21
Eli!
1:38:50
Šta se desilo?
1:38:51
Nemam pojma.

prev.
next.