It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:40:01
- Èudan par, zar ne?
- Da.

1:40:03
Ako mene pitaš, ne verujem da su venèani.
1:40:05
Venèani su. Video sam venèani list.
1:40:08
Rekli su mi da im donesem
æebe i kanap.

1:40:12
Šta misliš, èemu to?
1:40:13
Ne znam. Ja sam im odneo trubu.
1:40:16
Trubu?
1:40:17
Igraèku. Poslali su me u
prodavnicu da je kupim.

1:40:20
Zaboga, zašto li im treba truba?

prev.
next.