Sugata Sanshiro
prev.
play.
mark.
next.

:31:44
Yano mai e acolo?
:31:48
Maestrul e afara.
:32:19
Sunt ucenicii lui aici?
:32:23
Eu sunt ucenic al dinsului.
:32:36
Si ceilalti?
:32:39
Mai e unu.
:32:53
Vreau sa lupt.
:32:56
Pot sa stiu numele dv?

prev.
next.