Alice in Wonderland
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
Apoi hli...
:33:03
Apoi hlizeº...
:33:12
Apoi hlizeºte dinþiºorii.
:33:14
ªi-ntinde gheare-mbietoare.
:33:18
...poftind voios toþi peºtiºorii
:33:20
în fãlcile-i surîzãtoare.
:33:24
N-am mai
auzit-o aºa.

:33:27
ªtiu. Am
îmbunãtãþit-o.

:33:30
Dar eu cred...
:33:33
TU?
:33:35
Dar cine eºti tU?
:33:54
Hei, fetiþo!
:33:57
Vino înapoi!
:34:00
Am ceva important
sã-þi spun.

:34:03
Offf.
:34:05
Ce-o mai fi vrînd?
:34:20
Ei?
:34:22
Nu te pierde cu firea.
:34:26
- Asta-i tot?
- Nu.

:34:30
Care-i problema ta,
mai exactic?

:34:34
Pãi, mai exactic...
ããã exac...

:34:37
Mai precis:
:34:39
Aº vrea sã fiu
puþin mai mare.

:34:42
- De ce?
- În primul rînd...

:34:45
...un deget e o
staturã jalnicã.

:34:47
Eu am exactic un deget!
:34:50
ªi este o staturã
foarte bunã!

:34:55
Dar eu nu-s obiºnuitã,
ºi nu-i nevoie...

:34:58
...sã þipaþi!

prev.
next.