Sommaren med Monika
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:11
Here goes the first glass!
Now for the second glass!

:55:26
Houby smažené, vaøené, v polívce -
houby všude, kam se podíváš.

:55:31
Nᚠmalý Harry nebude
dìátko, bude to houba.

:55:35
Musíme nìco vymyslet.
:55:38
- Možná bychom mìli jet domù.
- Nechci.

:55:41
Ale potøebuješ poøádné jídlo.
:55:44
Pamatuješ se na tu zahradu,
co jsme vidìli pøed pár dny?

:55:48
Jablka jsou lepší než houby.
Mají tam taky brambory.

:55:52
A co když nás chytí?
:55:54
Nikdo mì nevidìl, když jsem šlohla
to mlíko. A ty ses tak bál.

:55:58
Musíš jíst, ale...
:55:59
Pojedu tam sama,
jestli mᚠstrach.


náhled.
hledat.