Shichinin no samurai
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
Jeden?
:19:03
Tak èeho se bojíte?
:19:06
Jsme bezmocní.
:19:07
Unesl dítì.
:19:10
Øíká, že ho zabije, jestli zaútoèíme!
:19:14
Poslouchejte! Slyšíte to?
:19:22
Ubohé dítì!
:19:23
Jsou tam od vèerejší noci.
Ubohé dítì!

:19:30
Zaèal chraptit!
:19:36
Je mu sedm.
:19:39
Chudáci rodièe!
:19:41
Ale co dìlá ten samuraj?
Holí si hlavu?

:19:44
To je záhada.
:19:46
Slíbil, že toho chlapce zachrání.
Požádal o dvì rýžové koule.

:19:51
Pak se zaèal holit
a požádal o mnišské roucho.

:19:54
Tomu nerozumím!

náhled.
hledat.