Shichinin no samurai
prev.
play.
mark.
next.

:00:09
TOHO COMPANY PRESENTS
:00:19
SEVEN SAMURAI
:00:27
Production
SOJIRO MOTOKI

:00:31
Screenplay
AKIRA KUROSAWA
SHINOBU HASHIMOTO - HIDEO OGUNI

:00:37
Photography
ASAICHI NAKAI

:00:38
Art Direction
SO MATSUYAMA

:00:39
Lighting
SHIGERU MORI

:00:41
Recording
FUMIO YANOKUCHI

:00:43
Music
FUMIO HAYASAKA

:00:46
Historical Research
K. EAKI (Folklore) Y. SUGINO (Fencing)
IENORI KANEKO - SHIGERU ENDO (Archery)

:00:52
Assistant Director
HIROMICHI HORIKAWA

:00:54
Hair & Makeup
JUNJIRO YAMADA

:00:55
Film Developed by
Toho Developing Co.

:00:57
Editing Manager
HIROSHI NEU

:00:58
Cast of Characters
:01:00
Kikuchiyo
TOSHIRO MIFUNE

:01:02
Kambei
TAKASHI SHIMURA

:01:05
Shino
KEIKO TSUSHIMA

:01:07
Wife
YUKIO SHIMAAKI

:01:10
Farmer Manzo
KAMATARI FUJIWARA

:01:11
Schichiroji
DAISUKE KATO

:01:12
Katsushiro
KO KIMURA

:01:14
Heihachi
MINORU CHIAKI

:01:15
Kyuzo
SEIJI MIYAGUCHI

:01:16
Farmer Mosuke
YOSHIO KOSUGI

:01:17
Farmer Yohei
BOKUEN HIDARI

:01:19
Gorobei
YOSHIO INABA

:01:20
Farmer Rikichi
YOSHIO YSUCHIYA

:01:21
Grandad
KUNINORI TODO

:01:22
Thief
EIJIRO TONO

:01:24
Bandit Scout
KICHIJIRO UEDA

:01:25
Coolie A
JUN TATARA

:01:26
Bun-Seller
ATSUSHI WATANABE

:01:28
Blind Player
SO JIN

:01:29
Bandit Chieftain
SHIMPEl TAKAGI


prev.
next.