Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:03
Radìji bych umøela a
už ho nikdy nevidìla.

:14:07
Umøi drahá.
Umøi, a a je to rychle.

:14:09
Vystrojíme ti hezký pohøeb a
koneènì se tì zbavíme.

:14:13
Škola tím neutrpí...
:14:15
a já se budu cítit o mnoho lépe.
:14:17
Tak, sbohem dìti, užijte si to.
:14:21
Musím vstávat brzy.
Jdu se sbalit.

:14:24
Dobrá, tedy...
Odjíždím v sedm ráno.

:14:33
Užij si to volno, drahá.
Dej na sebe pozor. Uvidíme se potom.

:14:39
Hezkou dovolenou !
:14:44
Tøídenní líbánky.
:15:00
Ne. To ne.

náhled.
hledat.