Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:08
-Takže ? -Pøijede zítøejším vlakem.
:25:31
No tak, Germaino.
:25:51
Jsi blázen. Nachaldneš.
:25:53
Není mi zima.
Dusím se.

:26:14
-Mᚠhoreèku.
-Ne, jenom je mi horko.

:26:19
Myslela jsem,
že už se nikdy nevrátíš.

:26:21
Tak by se sem dostal pøed tebou.
:26:23
Vždycky to nevyjde
tak jak si pøedstavuješ.

:26:25
Takový je život.
Všude mìli zavøeno.

:26:28
Koupila jsi ubrus ?
:26:30
Ano, nylonový, nepromokavý.
:26:36
-Je pøíliš velký !
-Pro nìj bude akorát.

:26:47
Víš za kolik ?
2500 frankù.

:26:51
Takhle se vydìlávají peníze.
Otevøeme to hned teï.

:26:56
Takto to nebude vypadat podezøele.

náhled.
hledat.