Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:01
-Zeptej se Nicole.
-Prosím tì nemluv o té...

:37:03
...o té dìvce.
Popichuje tì proti mnì.

:37:06
Zneužívá toho, že jsi nemocná.
Je na to dost chytrá.

:37:08
Má slušné vzdìlání, vkus...
:37:12
-Vkus ? -Možná.
Ale nemyslí to s tebou dobøe.

:37:15
Tak je to. Hnedka se ji zbavím ...
:37:17
a nahradíme ji nìjakým mužem.
Dobrým, èestným, starým mužem.

:37:19
-Micheli ! -Pro boha !
Mùj slavnostní oblek!

:37:22
Ty krávo ! Dones mi hned
kapesník nebo ruèník !

:37:25
Zùstanou tam skvrny a
budu smrdìt chlastem.

:37:28
Tak bìž !
:37:36
Tady a tady.
:37:39
Nevyplatí se být na tebe milý.
:37:42
Já tì zlomím, mrcho.
:37:59
Tak na co èekᚠ?
:38:16
Pøines horkou vodu.
:38:29
Hned odjíždíme a
zítra ráno budeme zpátky.

:38:32
Jak dlouho jsi musela øídit ?
Deset, dvanáct hodin ?

:38:38
Tak odpovìz !
:38:41
Neumíš mluvit ?
:38:48
Hej, ženská, ještì jednu rundu!

náhled.
hledat.