Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:18
Podej mi to.
:45:24
Teï ubrus.
:45:30
Ubrus.
:46:05
Je to za náma.
:46:12
Trpìl moc ?
:46:15
Necítil vùbec nic.
:46:18
Pojïme hned pryè,
a se dostanem zpìt co nejdøív.

:46:22
A co naše alibi ?
:46:24
Až ho najdou,
budeme muset dokázat...

:46:26
....že jsme byli tady, když zemøel.
:46:29
K tomu použiju ty idioty,
co bydlí nad náma .

:46:32
Ještì poøád nevypustila vanu.
:46:34
-No a co ?
-To znamená, že nemùžu jít spát.

:46:37
Když otevøe výlevku,
celý ten rachot zaène znova.

:46:40
Do postele ti to pøece nepoteèe.
:46:42
Nemùžu spát pod Niagárskými vodopády.
:46:45
-To budeš vzhùru celou noc?
-Já èekám.

:46:52
Dávám jí èas do pùlnoci.

náhled.
hledat.