Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:03
-Co se to dìje?
-Buïte v klidu.

:01:06
Je na mol. Já ho znám.
Není to špatný chlap.

:01:08
Mìl by jsi se stydìt, Roberte.
:01:13
Vylez odtud nebo tì sám vytáhnu.
:01:25
Èunì. Co to udìlal ?
:01:27
Podlaha je celá mokrá.
Já to umyju.

:01:30
Ne, není tøeba. Moc pospícháme.
Dìkuji vám.

:01:35
Nastartuj auto.
V tom nylonovém ubrusu je díra !

:01:48
-Slyšela jsi to ?
-To znìlo jako šéf.

:01:52
-Zdá se, že se vrátil.
-Bylo na èase !

:02:00
Myslíš, že je vhodná doba,
dìlat takový kravál ?

:02:02
Kdybysme jenom zazvonili,
PIantiveau by neotevøel.

:02:04
Tøi krátké rány,
tak to dìlal Michel.

:02:07
Plantiveau má tvrdý spánek.
:02:09
Zbudím ho sama !
:02:13
-Tak pojïte Plantiveau !
-Jste to vy ?

:02:18
Myslel jsem, že je to pan Delassalle.
:02:20
Co prosím? On tu není ?
:02:22
Jak to mám vìdìt.
Zeptejte se ho až ho uvidíte.

:02:28
-Vypadᚠunavenì.
-Ty se divíš ?

:02:35
Mùžeš jít.
:02:42
-Omlouváme se, že jsme vás vzbudili.
Dobrou noc. -Dobrou.

:02:49
Vypni svìtla.
Pro tohle èíslo nebudeme...

:02:50
....potøebovat reflektory.
-Hudbu také ne !


náhled.
hledat.