Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:00
Našel jsem je,
byly schované v bahnì.

:12:02
Vypadá to jako zapalovaè paní Delassalle.
:12:03
-A nenašel jsi...
-Klíèe !

:12:06
Na dnì je to hotová
vaøená èokoláda.

:12:08
Obleè se. A nenastydneš.
Postaráme se o to.

:12:17
Myslím, že budeme
muset vyprázdnit bazén.

:12:22
Mᚠpravdu.
Pošlete sem Plantiveaua.

:12:30
Na co èekáte ?
:12:50
Plantiveau...
:13:00
Pozor, tam kde stojíte
je moc hluboko.

:13:02
-To je v poøádku, umím plavat.
-No a co.

:13:05
Spousta lidí, co umìla
plavat se utopila.

:13:07
Kvùli tìm, kteøí si
neumìjí dávat pozor.

:13:10
-Chci, abyste vypustil bazén.
-Hned ?

:13:15
Nejsem na to obleèený.
Chystal jsem se k holièi.

:13:19
Udìlejte to teï, Plantiveau.
Je to naléhavé.

:13:22
-Udìlejte to pro mì. -Tak dobrá.
Ryba poèká.

:13:26
Jenom vyprázdnit bazén
potrvá hodinu.

:13:42
Je rozèílená. Buïte hodní.

náhled.
hledat.