Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:05
-Já pùjdu.
-Co když se tì budou na nìco ptát ?

:21:07
Zdá se, že tady se
na nic nevyptávají.

:21:10
Nechoï, je to past.
Nìkdo nás chce vydírat.

:21:13
Alespoò budeme vìdìt,
s kým máme tu èest.

:22:27
-Co tady dìláte ?
-Hledám pana Delassalle.

:22:33
Ve dne tady nikdy nebývá.
:22:36
-Kdy se vrátí ?
-Kdo ví, jestli se vùbec vrátí.

:22:40
Jeho postel je vždycky pìknì ustlaná.
Vidíte ? Žádné osobní vìci ani zavazadla.

:22:49
Nic. Je to podivný host.
:22:58
Vidìl jste ho nìkdy ?
:22:59
Nikdy, a stejnì tak vrátný.

náhled.
hledat.