Helen of Troy
prev.
play.
mark.
next.

:08:03
Îþi pot da bogãþie mai mult decât poþi visa.
:08:06
Athena îþi aduce victorie
ºi glorie pentru totdeauna.

:08:16
Uitã-te la fata ei, Paris.
Ui-te ce îþi poate da Aphrodite.

:08:25
Cea mai frumoasã femeie din lume.
:08:31
Elena.
:09:55
- Pollux!
- ªtii cã n-ai voie afara din oraº.

:09:59
Tata e furios.

prev.
next.