Ballada o soldate
prev.
play.
mark.
next.

:00:33
Script by V. Yezhov and G. Chukhrai
:00:38
Directed by G. Chukhrai
:00:42
Photography by
V. Nikolaev and E. Savelyeva

:01:24
Starring:
:01:25
Alyosha - Vladimir Ivashov
Shura - Zhanna Prokhorenko

:01:55
c 1 959 MOSFI LM

prev.
next.