Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:00:08
"Fiind întreg la minte"
:00:11
"ºi în deplinãtatea
facultãtilor mintale"

:00:13
"ºi în prezenþa martorilor subsemnaþi,"
:00:17
"îmi scriu ultimul testament."
:00:20
"Las proprietatea mea
ºi toate bunurile lumeºti"

:00:23
"soþiei mele dragi, Emily..."
:00:28
"...ºtiind cã îl va îngriji cu dragoste"
:00:32
"pe fiul meu, Fella."
:00:47
Fella!
:00:51
Fella!
:00:53
- Fella!
- Da!

:00:58
Fella! Te-ai trezit?
:01:00
Acum da, mamã.
:01:01
- Poftim?
- Adicã, mamã vitregã.

:01:05
Aºa da. Acum treci la lucru.
:01:07
Adu-mi micul dejun.
Ouã ochiuri. Cu unturã.

:01:10
Pâine de secarã, prãjitã.
:01:12
Suc de portocale.
Mult suc de portocale.

:01:15
Si lustruieºte-mi maºina.
Lau prânzul în oraº.

:01:18
Fella!

prev.
next.