Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
- Ne vom înþelege bine.
- Îmi place sã mã înþeleg.

:11:03
Îmi plac persoanele ºi oamenii.
:11:07
Persoanele ºi oamenii.
E vreo diferentã?

:11:11
Cum sã nu, e o mare diferenþã.
:11:13
Persoanele sunt oameni
care au reuºit, sunt bogaþi ºi faimoºi.

:11:18
Asta îi face persoane
ºi nu mai sunt oameni.

:11:23
Da, înþeleg.
:11:24
Dar, dar mie...
:11:26
Îmi plac persoanele
fiindcã mi-e milã de ele.

:11:29
Fella, sã ºtii cã mã îngrijorezi.
:11:33
S-ar putea
sã devii o persoanã importantã.

:11:36
Eu?
:11:39
Nu cred.
:11:44
Da?
:11:48
Vreau sã fiu un om
:11:51
Nu cer prea mult
:11:54
Doar un locºor
Un ferice cuibuºor

:11:56
Un loc cât mai modest.
:11:58
Stiu cã n-am sã fiu mãret
:12:01
Un ºef de stat? Un potentat?
O, nu.

:12:04
Nu-mi plac hainele elegante
:12:08
Dumnezeu ºtie
Viata-mi e frumoasã

:12:12
Vreau sã fiu un om
Nu sunt o persoanã importantã

:12:16
Deºi nu te lauzi cu familia ta.
:12:19
Nimeni altcineva sã fiu
Sã fiu pur ºi simplu eu

:12:27
Plãcinta de mere ºi 4 lulie
:12:30
Îti aduc multã bucurie.
:12:32
Lucruri simple precum un cântec
:12:35
Te pot întrista.
:12:37
Muzica tare sau o plimbare
:12:40
Sunt distractia ta.
:12:43
Oranjadã ºi o paradã
:12:46
ªi-ai pornit la drum.
:12:49
Vai, mie!
:12:51
Sustin în continuare
Nu-i nici o mirare

:12:54
Sunt un soi fericit
Aºa cã

:12:59
Vreau sã fiu un om
Spun din toatã inima


prev.
next.