Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:19:03
Visele lui sunt adevãrate.
:19:05
Fantoma tatãlui lui vrea
sã-i spunã unde sunt banii.

:19:09
Dacã îi gãseºte va fi bogat.
ªi noi vom fi cerºetori.

:19:12
E important ca Rupert
sã se însoare cu prinþesa.

:19:15
Înþeleg cât de important este,
cu toate astea,

:19:19
nu am încredere
în ºarmul lui Rupert

:19:21
aºa cum ai tu, mamã.
:19:24
Cred cã ar trebui sã ne asigurãm,
purtându-ne frumos...

:19:29
...cu micul Fella.
:19:35
Desigur.
:19:38
Sã fim drãguþi cu micul Fella.
:19:45
E gata cina.
:19:59
Masa e gata.
:20:07
Acum mergem sã mâncãm.
:20:13
Va fi...
:20:20
Mâncare.
:20:23
Haideþi, o sã...
:20:41
Mi-e foame.

prev.
next.