Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:32:08
Unde e nãtãfletul nostru?
:32:10
Se îmbracã cu niºte haine
de-ale mele. Nãtãfletul nostru?

:32:14
Max, cred cã planul tãu va merge.
:32:16
N-o sã se trezeascã
dupã ce îl pun eu sã facã miºcare.

:32:20
Sper sã te descurci la fel cu prinþesa.
:32:22
Încerc. Mai iau niºte lecþii de dans.
:32:25
Hei, Maxie, m-am îmbrãcat.
:32:38
Ãsta e polo? Ãsta e jocul genti...
Nu e un gentilom foarte gentil.

:32:43
Credeam cã e jocul
unde loveºti mingea prin...

:32:47
ºi se duce.
Dar ãla e un... un cal înalt.

:32:50
Nu vreau sã fiu nici un gentil... joc.
N-am nevoie de asta.

:32:57
Nu vreau. Nu!
Credeam cã e alt joc.

:33:01
Nu, eu... Bine, staþi aºa. Gata!
Merg pe jos.

:33:04
Nu... Nu mi-e aºa fricã
ºi nu sunt laº, dacã ãsta-i jocul.

:33:10
Sunt laº ºi sunt mari-înalþi.
:33:12
Mai bine trageþi cã n-o sã...
Mi-e fricã.


prev.
next.