Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
Îmi place foarte mult.
:44:02
ªi... Doar cã, eu... adicã...
:44:06
Eu nu cred în basme.
:44:08
Ca Cenuºãreasa ºi...
Pur ºi simplu nu cred.

:44:12
Reacþia ta este perfect normalã.
:44:15
Dar trebuie sã crezi,
altfel n-o sã putem lucra împreunã.

:44:19
Pãi, eu... Sã lucrãm împreunã?
:44:22
Zân, Cenuºãreasa.
Ce încerci sã spui?

:44:26
Nu vreau sã par siropos,
dar n-am de ales.

:44:31
Cenuºãreasa!
:44:33
Cenuºãreasa!
:44:42
Ziua bunã, zânule.
:44:54
- Acum mã crezi?
- Nu. E un truc.

:44:59
Ca la televizor.
Magicienii care taie femeia în douã.

:45:02
O, nu, nu, e adevãratã.
:45:05
- O poþi atinge.
- E adevãratã? S-o ating?

:45:09
Aº putea sã trec prin ea.
E un truc. E un miraj.

:45:13
Am vãzut...
:45:15
Dacã nu eram cãsãtoritã...
:45:21
O, e adevãratã. Da, adicã...
:45:25
O, îmi pare rãu.
:45:26
Sunteþi cãsãtoritã cu prinþul.
:45:30
Cenuºãreasa, dnã Prinþesã.
Adicã...

:45:34
- O, o, o...
- Acum mã crezi, ei, Fella?

:45:38
Nu! ªtiu povestea Cenuºãresei.
:45:40
Nu avea papuci,
avea pantofi de sticlã.

:45:43
Ai dreptate.
Dar doar cu rochia de bal.


prev.
next.