Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:55:01
L-a purtat în ziua nunþii voastre.
:55:04
Mã duceam sus sã-l îndes ici ºi colo.
:55:07
Tot o sã arãti ca un clovn.
:55:10
O sã fie bine. O sã tai o mânecã,
dar o sã fie în regulã.

:55:16
ªi unde crezi cã mergi?
:55:18
La bal.
:55:22
Chiar aºa, deºteptule?
Am fost invitat sã merg la bal.

:55:25
Eu am trimis invitatiile.
Sigur nu erai pe listã.

:55:29
Nu, nu m-ai invitat tu, mamã vitregã.
El m-a invitat.

:55:32
- El? Cine e el?
- Pãi, e...

:55:37
Pur ºi simplu am fost invitat.
:55:39
Poate ai visat
cã te-a invitat taicã-tãu?

:55:42
Poate voia sã scoti costumul la aerisit.
:55:45
De ce nu porþi o rochie a mamei tale
ºi o sã dansez cu tine?

:55:50
- Nu vorbi de mama mea.
- Du costumul înapoi în pivniþã.

:55:54
Dacã tot eºti acolo, fã ºi focul.
:55:56
Un mic grup va veni aici dupã bal.
:55:58
- Haideþi, bãieþi. Vom întârzia.
- Dar am fost invitat.

:56:03
- Larãºi visezi.
- O iei razna, nãtãrãule.

:56:55
Deci, Maximilian, ºtia mama ce face
:56:58
când a investit ultimii bani în bal.

prev.
next.