Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:00:01
Nemilos ºi nepãsãtor
1:00:05
Cine ºtie?
Dacã mã schimb

1:00:09
Mã pot transforma într-o persoanã
1:00:12
Într-o zi
1:00:20
Vreau sã fiu o persoanã
1:00:24
O persoanã importantã în societate
1:00:27
M- am sãturat sã tot fiu
1:00:31
Pur ºi simplu eu
1:00:35
Vreau sã fiu cunoscut
1:00:39
Dacã nu reuºesc
Mai încerc o datã

1:00:42
Voi vedea roºu
pânã am sânge albastru

1:00:48
Fella ãsta iese la ivealã
1:01:08
Am auzit tot ce-ai zis.
Tot. Sunt surprins.

1:01:12
Nu, nu sunt surprins. Sunt îngrozit
de lipsa ta de încredere.

1:01:18
Pãi sã vezi...
Sã-þi explic. Vezi tu.

1:01:21
- E... e... eu... eu...
- O, înþeleg!

1:01:23
De asta m-am schimbat.
1:01:26
Dacã nu mai crezi
în zânul tãu cel bun,

1:01:29
poate îþi va fi mai uºor
sã crezi în zâna cea bunã.

1:01:33
ªtiu toate prostiile astea cu Oedip.
1:01:36
Îmi pare nespus de rãu, zânã.
1:01:38
Zânul... zânule...
Eu... sper sã mã ierþi.

1:01:41
- Te cred.
- Bine.

1:01:44
Aºa voi putea scãpa
de costumul ãsta ridicol.

1:01:48
L-am împrumutat de la o vrãjitoare,
o fostã iubitã.

1:01:53
Se face târziu.
Avem multe de fãcut.


prev.
next.