Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

1:05:36
Scuzati-mã.
1:05:39
Dansaþi, Alteþã?
1:05:41
Cu cine voi dansa?
1:05:44
Cu cineva care într-adevãr...
1:05:49
...þine la dv ºi care vã adorã.
1:06:04
Maximilian, pare imposibil,
dar... acela este Gãgãuþã.

1:06:11
Fii serioasã, mamã,
e un bãrbat mult mai bãtrân.


prev.
next.