Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:02:01
Svi ste nedužni. Vaš sveæenik
mi je tako rekao.

:02:05
Ubojica bez sumnje èeka u
zasjedi negdje u okolici...

:02:08
...da bi udario na slijedeæu
jedinicu njemaèkih vojnika.

:02:12
Strijeljati æu
desetoro od vas...

:02:17
...u nadi da mu možemo pokazati
posljedice onoga...

:02:21
...što je uèinio.
:02:26
Radne ruke.
- Poljoprivrednik.

:02:28
Odlièno.
Ne!

:02:30
Poèeti æemo sa vama!
- Stanite!

:02:35
Imate primjedbi, oèe?
- Za Božje ime, ne možete tako!

:02:41
Izaberite.
:02:44
Što? - Ovdje stoji
vaše stado.

:02:47
Živite s njima. Onda
vi izaberite.

:02:51
Neæu.
:02:53
Dajte mi desetoro od njih ili
æu ih pobiti sve.

:02:56
Muškarce, žene i djecu.
:03:02
Ubijte mene.
- Imate pet sekundi.

:03:05
Ne mogu.
- Što ne možete?

:03:08
Odaberite tko æe
biti žrtvovan?

:03:09
Povijest je puna sveæenika koji su
trebali uèiniti i manje od toga.

:03:13
Poèinjete me
iritirati, oèe.

:03:27
Ovo je jer ste
dopustili da èekam.

:03:29
Još uvijek èekam
deset imena.

:03:32
Što radite, oèe?
Molite se?

:03:36
Bogu?
:03:40
U redu je, oèe. Dopustiti
æu vam da molite.

:03:43
Jer znam nešto.
:03:46
Vidite...
:03:52
...Boga danas ovdje nema.

prev.
next.