Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
Hvala ti, Chuma.
:20:04
Moram brinuti o vama
za gospoðu doktoricu.

:21:08
Cheche.
:21:16
Cheche.
:21:46
Rane su jako inficirane.
:21:50
Oèistila sam ih i previla.
Nema trajne štete.

:21:56
Noga i ruka
su druga prièa.

:21:59
Laku noæ, Mara.

prev.
next.