Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:27:02
Tako.
:27:05
Bolje?
:27:14
Bolje.
:27:15
Da, bolje.
:27:22
Merrin je imao
pravo u vezi tebe, Cheche.

:27:25
Mislila sam da
æeš pobjeæi.

:27:29
Cheche...
:27:31
...ako Appa i ja...
:27:33
Ako ti možemo
izlijeèiti nogu.

:27:37
Bolje.
:27:39
Da li bi to želio?
:27:45
Imamo mnogo vijesti
za Appu, zar ne?

:27:49
Merrin, nevjerovatno je.
:27:55
Èekajte kad uðete.
:28:30
Rat u raju.
:28:33
Sveti Mihael.
:28:38
Èudno je.
:28:41
Crkve su raðene da
bi slavile Gospoda...

:28:43
...osigurale prostor za štovanje...
ali ova ovdje...

:28:47
Ona nije mjesto za okupljanje.
:28:51
Ne.
:28:54
Ova je imala
drugu svrhu.

:28:58
Merrin.

prev.
next.