Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:00:00
Ako nastavi s tim glupostima
reci mu da æu ga dati uhititi.

:00:04
A i tebe s njim, jasno?
:00:11
Ta ideja je apsurdna.
:00:15
Trebao bih pomisliti
da se dogodila neka vrsta...

:00:17
...akrobatskog ritualnog ubojstva
i nakon toga suicid?

:00:21
Nije samo apsurdno, uvredljivo je.
Ti ljudi su sa mnom veæ godinama.

:00:25
Majore, molim vas, pokušajte...
- Ne trebam tuða mišljenja, Merrin.

:00:30
Bio sam popustljiv prema
tvojim ljudima, Chuma...

:00:33
...ali upozori starješine...
:00:35
...ako mi ne predaju èovjeka
koji je to uèinio...

:00:38
..njihov život ovdje postati
æe manje ugodan.

:00:48
Saznati æu što
se stvarno dogodilo.

:00:54
Majore, molim vas.
:00:56
Nemojte izabrati krivu stranu
u ovome, Merrin.

:01:03
Sjetite se što dugujete...
:01:06
...i kome to dugujete.
:01:08
Krivu stranu, majore?
:01:11
Ovo nije rat.
:01:40
Bok, Rachel.
:01:42
Da li je dobro?
- Pogledaj.

:01:48
Jutros ga je
obuzela groznica.

:01:52
A zavoji su
bili mokri.

:01:55
Skinula sam ih,
oèekivala sam gangrenu.

:01:59
Možeš zamisliti
moje iznenaðenje.


prev.
next.