Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:14:05
Moram pozvati Merrina.
:14:09
Biti æete dobro?
:14:12
Da.
:14:42
Možda si ti...
:14:44
...dokaz Boga na ovom
užasnom mjestu.

:14:55
Jer ti si sigurno jedino
nevino biæe ovdje.

:15:26
Poznaš moju krivnju?
:15:42
Duh našeg Spasitelja...
:15:44
...je u tebi.
:15:47
I pokazati æe nam put
iz ove tame.

:15:53
Oh, Gospode...
:15:56
Gospode, molim Te...
:15:59
...èuj moj glas, kako sam
i ja èuo tvoj.


prev.
next.