Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:23:22
Ne trudite se, doktorice.
:23:24
Rekao mi je da vam predam
poruku.

:23:33
Rekao je da razumije
kroz što prolazite.

:23:35
Da je ovo jedini naèin da se
pobjegne od toga. Razumijete li?

:23:40
Ne.
:23:43
Nikada nije želio
ubiti tu djevojku.

:23:45
To nije bilo u
majorovoj naravi.

:23:48
Nešto je ušlo u njega.
:23:51
Gospodine Merrin...
:23:56
...neki od momaka, oni...
:23:59
Nisu presretni.
Major je bio voljen.

:24:02
Pa ako imate ikakvog
utjecaja na divljake...

:24:06
...savjetujte ih da
ostanu mirni.

:24:10
Uèiniti æu što mogu.
Hvala vam, stožerni narednièe.

:24:15
Nastavite.

prev.
next.