Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:33:02
Francis!
Ne.

:33:08
Preopasno je.
:33:10
Postaviti æu perimetar
dok ne svane dan.

:33:13
Tada æemo potražiti sveæenika.
:33:16
Moramo rasèistiti vrata.
Moramo ih izvuæi.

:33:18
Moji ljudi se sad s tim ne mogu
baviti. - Zarobljeni su tamo!

:33:25
Prièekati æemo dan. Tada
æemo krenuti u rasèišæavanje.

:33:31
Jasno, gospodine?
:33:47
Da li su otišli ili ne?
- Ne možemo znati.

:33:50
Onda dobro. Kaplare Williams,
pošaljite par ljudi...

:33:53
...da pomognu gosp. Merrinu.
Tada uzmite nekoliko ljudi i

:33:57
...otiðite tamo van da se uvjerimo
da li su otišli ili su još uvijek ovdje.

:34:00
I potražite oca Francisa.
:34:03
Ostatak voda neka
ostane na perimetru.

:34:57
Kako ste ga mogli tako ostaviti?
- Nismo znali što uèiniti, gospodine.


prev.
next.