Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:48:02
Ne borim se samo
ja protiv tebe.

:48:04
Nisam sam.
:48:07
Svi vi sveti anðeli...
:48:09
...i arkanðeli...
:48:12
...molite za nas.
:48:15
Sve svete zapovijedi
blagoslovljenih duhova...

:48:18
...molite za nas.
:48:22
Sveti Ivan Krstitelju,
:48:24
...moli za nas.
:48:27
Sveti Pavle, moli za nas.
:48:30
Sveti Jamese, moli za nas.
:48:34
Sveti Ivane, moli za nas.
:48:37
Sveti Tomo, moli za nas.
:48:40
Sveti Mateju, moli za nas.
:48:45
Svi sveti ljudi, molite za nas.
:48:49
Sveti Gregorij, moli za nas.
:48:52
Sveti Ambrose, moli za nas.
:48:55
Sveti Augustine, moli za nas.
:48:59
Svi vi muškarci i žene,
sveci Božji...

:49:02
...zauzmite se za nas.
:49:06
Njihovog gnjeva, o Bože,
oslobodi nas.

:49:11
Od bijesa, mržnje...
:49:14
...i zle æudi, o Bože,
oslobodi nas.

:49:17
Od oluja i iskušenja...
- Ne želiš li se vratiti?

:49:27
Da.
:49:29
Vrati se.
:49:32
Od otrova, gladi i rata...
:49:35
...o Bože, oslobodi nas.
:49:37
Vrati se.
:49:41
Možeš promijeniti
tijek tog dana.

:49:46
Možeš završiti sa
svojom krivnjom.


prev.
next.