Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
Vrati se.
:50:07
Od vjeène smrti...
:50:09
...kroz njegov...
- Ne želiš se vratiti?

:50:13
Kroz njegov...
:50:15
Kroz njegov...
:50:39
Ti, sveèeniæe.
:50:43
Kako se zoveš?
:50:47
Otac Merrin.
:50:49
Ovi vam se
ljudi ispovjedaju?

:50:51
Pokažite na onog
koji je odgovoran.

:50:54
Nitko odavde to nije uèinio, poruènièe.
Oni nisu sposobni za tako nešto.

:50:57
Niste li èuli što sam rekao?
Boga danas ovdje nema?

:51:02
Da, znam to.
:51:07
Strijeljati æu desetoro od vas...
:51:09
...kako bismo mu pokazali...
:51:13
...koje su posljedice
njegovog djela.

:51:15
Stanite.
:51:19
Imate primjedbi, oèe?
:51:23
Ubijte mene.
:51:25
Da, to bi voljeli.
:51:27
Izaberite.
:51:29
Imate pet sekundi.
:51:31
Ne mogu.
- Ne možete što?

:51:34
Izaberite koga
æemo žrtvovati?

:51:36
Povijest je prepuna sveæenika
koji su odluèivali i o manje od toga.

:51:39
Oèe Merrin. Poèinjete me
iritirati, oèe.

:51:46
Recite svojim ljudima da odlože
oružje i otiðu.

:51:51
Sveæenik ili ne,
prisežem da æu vas ubiti.

:51:54
Uèinite kako vas
volja, sveèeniæe...

:51:57
...jer moji ljudi neæe
položiti svoje oružje.


prev.
next.