Cinderfella
prev.
play.
mark.
next.

:58:02
Kaže da ti je demon
sada neprijatelj...

:58:04
...i da æe te proganjati.
:58:38
Spremni smo za
pokret kroz jedan sat.

:58:42
Oèe Merrin...
:58:45
...ako me netko pita nešto
o ovom mjestu, gospodine...

:58:49
...nisam ništa vidio.
:58:51
Od mene neæe
ništa saznati.

:58:54
Sretno.
:59:02
Našla sam novog pomagaèa.
:59:07
Dobar dan.
:59:10
Dobar dan.
:59:14
I ti odlaziš? - Još ne,
ali uskoro.

:59:18
Kamo?
- U Rim.

:59:20
Žele izvještaj
:59:22
Da, Crkva je na klimavim nogama,
ali je sve što imam.

:59:26
Nadam se da æe Providnost
pronaæi neki posao za mene.

:59:53
Pisati æeš mi?
:59:55
Ovamo?
:59:57
Ovdje sam potrebna.
- Da.


prev.
next.