Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:35:30
Har I opIadet de nye eIementer?
1:35:33
Alt klar, sir.
1:35:38
Vejspærringen er en kilometer borte.
1:35:41
Alle er trukket væk. lngen trafik tilladt.
1:35:43
Affyringsområdet er helt ryddet...
1:35:56
Raketvognen er oppe
på sin fulde vægt, 240 tons.

1:36:00
Alle de automatiske transistorer
er sat i vognen.

1:36:04
Vi går op til haIf kraft i 30 sekunder.
1:36:10
KontroIafIåsning er åbne.
1:36:12
BrændstofeIementer 12.5.
1:36:33
KontroI?
1:36:34
KontroIdrivstænger aktiveret.
Kernetemperatur 113.

1:36:39
Konvertere?
1:36:41
Konvertere i standby.
Startopvarmning tændt.

1:36:44
StråIing?
1:36:47
TæIIere 121, 141, 109.
1:36:50
- EnergistabiIisatorer?
- Energi stabiI...

1:36:53
Følgestationerne er tilsluttet på
kontrolcentret i Cape Canaveral.

1:36:58
BrændstofeIementer?
1:36:59
- Vi checker...
- BrændstofeIementer! Hvor er Chang?


prev.
next.