Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:25:10
Zanimljivo..stari Strangways
prosto nestane tako, ili nije?

:25:15
Njegova sekretarica je bila veoma lepa,
veoma lepa nego šta.

:25:18
Da li ste je poznavali?
Viðao sam je.

:25:22
Predpostavljam da niko ne bi mogao da baci
malo svetlosti na to šta se desilo sa njim.

:25:25
Njegov razgovor?
Neki trag?

:25:28
Nikada ga nisam èuo da je prièao o neèemu drugom
osim o pecanju i bridžu.

:25:32
Pecanje mu je bila posladnja ludost. Poèeo je
pre tri nedelje i bio svaki dan tamo.

:25:37
Mora da ga je koštalo. Ovi
ribari mnogo traže.

:25:41
I to Quarrel on je najskuplji od svih.
Quarrel?

:25:44
Kajmanski ostrvljanin.
Ima brod u luci.

:25:47
Tako.
:25:58
Izvinite me.Gde mogu da naðem Quarrel?
Njega.

:26:01
Hvala vam.
:26:12
Je tvoje ima Quarrel?
:26:15
Možda.
:26:16
Ja sam prijatelj
komandanta Strangways.

:26:22
Zar nije to lepo!
Ja volim ljude koji su prijatelji od prijatelja.

:26:26
Mislio sam da mi možeš reæi
šta se desilo sa njim.

:26:31
Koliko ja znam ništa, ništa se nije desilo,
osim ukoliko vi neznate nešto drugo, kapetane.

:26:37
Gde si ga odvezao
tvojim brodom?

:26:41
Vidiš ono?
:26:43
To tamo su Caribbean.
:26:45
Eto gde.
Na pecanje.

:26:48
Zanima me pecanje.
Hteo bih da iznajmim tvoj brod.

:26:52
Žao mi je.
Nije za iznajmljivanje.

:26:54
Izgleda da sam došao na pogrešnu adresu.
Uredu je kapetane.

:26:58
Sad ako bi me izvinili,
Moram da se vratim na posao.


prev.
next.