Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:35:02
Jel profesor Dent ovde?
:35:07
Nema veze.
:35:09
Dobro jutro.
:35:12
Gospodine Bond.
Šta mogu da uradim za vas?

:35:14
Da. Našao sam ovo
u Strangway kancelariji. Vaš recept.

:35:20
Da, taèno.
Možete mi reæi nešto o tome?

:35:25
Jadni stari Strangways. Njegov hobi
amaterska geologija.

:35:30
Doneo mi je ovaj kamen na testiranje,
uveren da je od neke vrednosti.

:35:34
Pa da li je?
:35:35
Ne, naravno da nije.
Samo nisko vrednosna ruda pirita.

:35:39
Mogu li da pogledam?
:35:40
Ne,
bacio sam ih.

:35:44
Znate li možda gde je mogao da ih naðe?
Ne. Nije rekao.

:35:49
Crab Key možda?
Definitno ne.

:35:52
Zašto ste tako uvereni?
:35:54
Geoloski nije moguæe.
:35:57
Mnogo vam hvala.
lepo od vas što ste odvojili vreme da me primite.

:36:00
Nema na èemu,
Mr. Bond.

:36:02
Profesore?
:36:07
Dozvolite.
:36:12
Dobro jutro.
:36:33
Moram da odem do Crab Key.
Ne mogu vas odvesti. Znate proceduru.

:36:36
Nema vremena za proceduru.
Ja preuzimam odgovornost.

:36:38
Nadam se da znate šta radite.
Idemo!


prev.
next.