Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

:39:01
Da,
razumem vas.

:39:04
Idi do stola.
:39:18
Vidiš šta je u kavezu?
:39:22
Podigni ga.
:39:35
Veèeras.
:39:52
Hteo bih da pošaljem telegram.
Da, naravno.

:39:56
Auto koji ste naruèili,
je stigao.

:39:59
nalazi se na parkingu broj 5.
:40:02
Hvala vam. Laku noæ.
Laku noæ,gospodine Bond.


prev.
next.