Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:05:00
Da li si ikada video
ples mongusa...

1:05:02
ili škorpione koji
se bodu do smrti...

1:05:05
ili crnu udovicu koja jede svog mužjaka
posle parenja?

1:05:08
Mrzim da priznam, ali nisam.
Pa, ja jesam.

1:05:11
Ona je upravu.
1:05:14
Otišli su. Honey,
ti ideš odavde.

1:05:17
Ja idem odavde kad ja budem spremna,
a to nije nikada po danu.

1:05:20
Ovog puta ideš,
i to brzo.

1:05:23
Gde ti je èamac?
1:05:25
Ponesi mi cipele.
1:05:34
Pogledaj šta su uradili!
1:05:37
Za sve si ti kriv!o
1:05:40
Žao mi je. Nabavièu ti nov èamac
kada se vratimo u Kingston.

1:05:44
Šta ce mo da radimo
sad sa njom?

1:05:47
Ako hoæete, ja znam dobro
mesto gde možemo da se sakrijemo.

1:05:50
To æe biti dovoljno za sad.
Ostavi stvari koje ti ne trebaju. Brzo!

1:05:53
Uredu.
1:06:17
Moram li ovim putem?
Da. Zavaraæe pseæi njuh.

1:06:23
Prokleti komarci!
Poli se vodom.

1:06:26
Oni jure so.
1:06:34
Brzo! Dolaze!
Prekoputa!

1:06:40
Preseci ove trske!
Daj mi nož.

1:06:44
Ovamo.
1:06:56
Dolaze sve
1:06:59
Budite tihi!
Nešto mi grize nogu!e


prev.
next.