Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:07:01
Ako uznemiriš mulj, zna æe
da je neko bio ovde. Sagnite se.

1:07:28
Izgleda da su nanjušili nešto.
1:08:13
Dole.
1:08:50
Ko?a
1:08:51
Zato što sam morao.
1:08:53
Èovek je znao svoj posao, pratio nas je
nakon sto su nas ostali napustili.

1:08:57
Idemo ovde.
Gde je tvoje tajno mesto?

1:08:59
Ovuda.

prev.
next.