Dr. No
prev.
play.
mark.
next.

1:40:39
Toranj je otkriven.
1:40:41
To je sirena. Tu jeraketa
naspram sivog neba.

1:40:45
Možemo da vidimo trag rakete.
Motori gore.

1:40:48
Možete èuti tutnjavu, i tutnjavina
i dalje zvuèi dobro.

1:40:52
Iznad èetvrtog rezervara je.
To je veoma vruæa raketa.

1:40:56
Možete videti trag rakete
dolazi na èistinu, plavo nebo...

1:41:00
gore uz sunèeve zrake,
poèinje da nestaje.

1:41:03
Vrlo dobro,
stabilan uspon.

1:41:05
Svi sistemi su ispravni!
1:41:40
Gde je devojka sa kojom sam došao?
Ne znam!

1:41:45
Gde je devojka dovedena samnom?
Gde je ona?

1:41:48
Broj 12.
Pokaži mi!


prev.
next.