Dr. No
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:46:01
- Vad?
- En vidskepelse bland folk här.

:46:04
Antagligen igångsatt av dr No.
:46:07
Vi ska inte tvinga er till någonting.
:46:09
Leiter och jag tar oss dit i kväll
om ni talar om hur man seglar dit.

:46:13
Jag känner hur man seglar
dit med näsan och öronen,

:46:18
med min instinkt.
:46:20
Ja, jag är väl här vid sjutiden, då.
:46:25
Bra.
:46:33
Å, Mr Bond!
Det var någon som ringde till er.

:46:36
Johnny, var gjorde du av lappen?
:46:38
Här är den.
:47:00
Hallå?
:47:02
Å, mr Bond!
:47:04
Jag kom på en sak, ni skulle ju
kunna hämta mig i min lägenhet.

:47:09
Det är härligt här uppe i bergen.
:47:11
Svalt och skönt.
:47:13
Okej. Ni åker ut från Kingston
på Port Royal Road,

:47:18
och sedan tar ni Wentworth Road,
tills ni kommer till cementfabriken.

:47:23
Sedan svänger ni vänster.
:47:25
Åk uppför backen,
:47:27
sedan går det nerför igen,
:47:29
och tre kilometer längre fram på
vänster sida ligger Magenta Drive 239.

:47:37
Jag väntar på er.

föregående.
nästa.