McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:11:02
I stoci. Mrzi oranje. Èak i
vlada zna da se ne mogu stvarati

:11:11
farme na 6000 m nadmorske visine
- Ima problema? - Sve je u redu.

:11:26
A ti Douglas? - Douglas? Samo
Douglas. A njega zoveš g. McL.

:11:37
Pa Douglas,
on je vjerojatno to zaslužio.

:11:43
Dobar sam sa stokom. Trebam
posao. - Izgledaš snažno.

:11:52
Ti si sa onim pridošlicama?
- Da gos., ali nemamo farmu...

:11:56
Ne mogu te uzeti.
:12:13
Težak život. Nije nešto biti
farmer u ovim krajevima.

:12:42
Dame ovo je najbolja chantilly
èipka. - Chantillian, gos. B...

:12:48
Vjerujte, najbolja je.
Oprostite, samo se poslužite.

:12:52
Imam tamo 1000 Havana
cigara i onih 12 šešira za tebe.

:12:56
Prokletih 12 šešira neæe trajati
dugo s obzirom na ponašanje

:12:59
nekih ljudi ovih dana.

prev.
next.